Historia Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KOŁO" z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Brożka 4 posiada 50-letnią historię. Wywodzi się z przedwojennej Spółdzielni WSM, która po II wojnie Światowej rozpoczęła inwestycje mieszkaniowe na warszawskim "Kole". Powstały wtedy pierwsze budynki, obecnie zwane "Stary Zasób" kolonii mieszkaniowej projektowanej przez małżeństwo Państwa Syrkusów. Osiedle to, dziś jest wpisane do rejestru zabytków.

Następnie powstały kolejne osiedla, dziś zwane "Lasek" i "Górczewska". W wyniku zmian i podziałów administracyjnych zasoby WSM z warszawskiego "Koła" zostały przejęte przez młodą, ekspansywną Spółdzielnię MSW "Starówka", która w latach siedemdziesiątych wybudowała na tych terenach dwa kolejne osiedla: "Mszczonowska" i "Brożka".

Po zmianach politycznych w 1989 roku rozpoczął się proces podziału w Spółdzielni "Starówka" w wyniku czego dawne osiedle "Deotymy" przekształciło się w odrębną Spółdzielnię. W 1992 roku została ona zarejestrowana pod nazwą "Koło". Zasoby mieszkaniowe i użytkowe Spółdzielni położone są na terenie o łącznej powierzchni ponad 200 tys. m2.

W wyniku podjętych działań współwłaściciela tego majątku, ze sprzedaży nieruchomości (z wyjątkiem przy ul. Białowieskiej) uzyskano łączną kwotę znacznie ponad 20 mln zł., z czego udział Spółdzielni "Koło" wyniósł około 10%. Tak uzyskany kapitał pozwolił na dokonanie modernizacji i inwestycji w zakresie termomodernizacji (inwestycji przynoszących określone oszczędności ekonomiczne), co z kolei powodowało znaczne zmniejszenie wydatków na ogrzewanie (dla przykładu w 1997 roku oszczędności wynosiły ponad 600 tys. PLN).

Działalność Spółdzielni Mieszkaniowej "Koło" nie ograniczała się jedynie do eksploatacji istniejących zasobów mieszkaniowych. Posiadając "wolne" tereny przystąpiła w 1996 roku do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych. W 1997 roku rozpoczęta została budowa osiedla mieszkaniowego budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej przekazywanych do eksploatacji oraz trzech budynków wielorodzinnych. Oprócz obiektów kubaturowych mieszkaniowych Spółdzielnia realizuje inwestycje związane z infrastrukturą, sieciami, przyłączami. W 1997 roku oddane zostało do użytku ujęcie wody oligoceńskiej przy ul. Długomiła.

Dużo wiedzy i doświadczenia czerpiemy z prowadzonej od 1992 roku współpracy z holenderskimi organizacjami mieszkaniowymi. Nasza spółdzielnia została wybrana przez Narodową Radę Mieszkaniową Holandii (NWR) do wdrożenia programu pilotażowego MATRA, oraz została podpisana umowa o wzajemnej współpracy z organizacją mieszkaniową Woonstede z miejscowości Ede. W wyniku współpracy uruchomiony został nowoczesny lokal Obsługi Mieszkańców naszej Spółdzielni. Współpracujemy we wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych i technologicznych zarówno w zakresie inwestycji jak i remontów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Koło" utrzymuje kontakty z innymi Spółdzielniami w Warszawie i w Polsce. Jesteśmy zrzeszeni w Związku Rewizyjnym Spółdzielni budownictwa Mieszkaniowego RP. Jesteśmy także Członkiem Konfederacji Spółdzielców Warszawy. Godnym uwagi jest fakt, że prace Spółdzielni zostały pozytywnie ocenione podczas lustracji.


E-OPŁATY

Jeżeli posiadasz login oraz hasło możesz zalogować się do modułu e-opłaty.
Telefony alarmowe

po godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej


Zmiany w ustawie
"O spółdzielniach mieszkaniowych"


Książeczki opłat mieszkaniowych

wzory zamówień na druk książeczek opłat "czynszowych"

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.