Odwołanie do SKO - Kolonia Lasek

Szanowni mieszkańcy
(posiadający prawo odrębnej własności lokalu w budynkach przy
al. Prymasa Tysiąclecia 151, 153, ul. Majakowskiego 3, 4, 6, 8, ul. Obozowej 56 oraz ul. Szałka 4, 6)

Informujemy, iż w siedzibie Spółdzielni (w Dziale Obsługi Mieszkańców - Parter) znajduje się uzupełnienie odwołania od wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Dokument zawiera szczegółowe uwagi i zastrzeżenia do sporządzonych na zlecenie Miasta st. Warszawa wycen przedmiotowych nieruchomości.

Osoby zainteresowane odwołaniem powinny złożyć (lub wysłać listem poleconym) ww. dokument (w 2 egzemplarzach) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (Ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa) w terminie do dnia 31 marca 2019 r. Przed złożeniem/wysłaniem ww. dokumentu do SKO prosimy o telefoniczne lub osobiste ustalenie numeru Państwa sprawy w SKO (nr KOX.../2019).

Informujemy, iż z uzyskanych z Samorządowe Kolegium Odwoławczego informacji wynika, iż Urząd Dzielnicy Wola do chwili obecnej nie przekazał do SKO wszystkich złożonych przez Państwa odwołań od wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

W celu ustalenia, czy Państwa odwołanie zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego konieczny jest osobisty lub telefoniczny kontakt z SKO. W przypadku nieprzekazania przez Urząd odwołania do SKO niezbędne jest uzyskanie informacji z Wydziału Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Dzielnicy Wola, Al. Solidarności 90, gdzie należy złożyć uzupełnienie odwołania od wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Telefony kontaktowe do SKO w Warszawie:

- (22) 620-22-42,
- (22) 622-49-61,
- (22) 622-49-62,
- (22) 622-49-63,
- (22) 622-49-64,


Wydział Gospodarki i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Dzielnicy Wola:
- (22) 443-59-04,
- (22) 443-59-05,
- (22) 443-59-08


Poniżej wzory odwołań:
Uzupełnienie wniosku do SKO - Obozowa 56; Al. Prymasa Tysiąclecia 151, 153; Majakowskiego 4, 6, 8 - uwagi do operatu (DOCX)
Uzupełnienie wniosku do SKO - Obozowa 56; Al. Prymasa Tysiąclecia 151, 153; Majakowskiego 4, 6, 8 - uwagi do operatu (PDF)

Uzupełnienie wniosku do SKO - Szałka 4 - uwagi do operatu (DOCX)
Uzupełnienie wniosku do SKO - Szałka 4 - uwagi do operatu (PDF)

Uzupełnienie wniosku do SKO - Szałka 6 - uwagi do operatu (DOCX)
Uzupełnienie wniosku do SKO - Szałka 6 - uwagi do operatu (PDF)

Uzupełnienie wniosku do SKO - Majakowskiego 3 - uwagi do operatu (DOCX)
Uzupełnienie wniosku do SKO - Majakowskiego 3 - uwagi do operatu (PDF)


E-OPŁATY

Jeżeli posiadasz login oraz hasło możesz zalogować się do modułu e-opłaty.
Telefony alarmowe

po godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej


Zmiany w ustawie
"O spółdzielniach mieszkaniowych"


Książeczki opłat mieszkaniowych

wzory zamówień na druk książeczek opłat "czynszowych"

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie plików cookies zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce naszej firmy dotyczącej cookies.